Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter


Door middel van de Wet Verbetering Poortwachter heeft de wetgever de verplichtingen van werknemer en werkgever vastgelegd. De werkgever is verplicht om alles wat in het redelijke ligt te doen om de werknemer aan passend werk te helpen, de werknemer is verplicht om alles wat in zijn vermogen ligt te doen om weer aan het werk te komen. Dat dit een wederzijds verplichting is wordt nog wel eens over het hoofd gezien.

De belangrijkste stappen binnen de wet zijn:


• opstellen probleemanalyse, uiterlijk in de 6e ziekte week

• opstellen plan van aanapak, uiterlijk in de 8e ziekteweek

• hebben werkgever en werknemer een verschil van mening, dan kunnen ze een deskundigenoordeel

  aanvragen bij het UWV.

• ziekmelding naar het UWV in week 42

• eerstejaars evaluatie 

• opstellen actueel oordeel

• eindevaluatie plan van aanpak


De werkgever heeft een betalingsverplichting van 2 jaar. voor het eind van de 2 jaar beoordeelt het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. Wanneer de werkgever voldoende gedaan heeft om de werknemer aan passend werk te helpen en de werknemer het eigen werk niet meer kan verrichten dan houdt de betalingsverplichting op.