Verzuimbeleid

Verzuimbeleid


Het terugdringen van het ziekteverzuim begint met een goed verzuimbeleid. Binnen het verzuimbeleid komen de wet en regelgeving en de wensen van het bedrijf samen. Door het opstellen van een goed beleid wordt dit meer dan een papieren document; het is het vertrek om het verzuim binnen aanvaardbare proporties terug te dringen.

Wanneer het beleid is opgesteld zal aan de hand hiervan een verzuimprotocol worden opgesteld. Binnen dit document wordt stap voor stap vastgelegd welke acties er genoemd worden; van dag 1 tot het eind van de 2 jaar. Hiermee weet u en uw werknemer wat er verwacht wordt en voldoet u bij het juist doorlopen van de stappen aan de verplichting die de wet aan u stelt. Van der Waal Arbeidskundige Diensten BV kan u ondersteunen bij het opstellen van een verzuimbeleid en protocol op maat.

Dor middel van het inschakelen van de juiste software kunt u het uitgezette beleid verder ondersteunen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden hiervan.