Casemanagement

Casemanagement


Wanneer het verzuimprotocol is opgesteld zal de casemanager uitvoering geven aan het beleid. Dit doet hij door op de afgesproken momenten de vastgelegde acties uit te voeren. de casemanager kan een interne deskundige zijn, ook kunt u deze deskundigheid extern inhuren of een combinatie van beide. In het laatste geval kan de interne deskundige de casus overdragen indien de situatie te complex wordt. Een andere mogelijkheid is dat de casemanager gecoacht wordt in het begeleiden van complex verzuim.

In alle van bovengenoemde opties kan Van der Waal Arbeidskundige Diensten BV u hierbij van dienst zijn. Doordat wij alleen van arbeidsdeskundige expertise gebruik maken, bent u verzekerd van deskundige ondersteuning die oog heeft voor alle facetten van het probleem en deze pragmatisch en oplossingsgericht benaderen.