Visie

Visie op het arbeidskundig gebied


Ik zie het als een uitdaging om wet en regelgeving omtrent arbeidsongeschiktheid en ziekte begrijpelijk uit te leggen aan hen die daar mee te maken hebben cq krijgen. Zowel medewerkers als werkgevers laten zien wat verplichtingen, consequenties, maar ook de mogelijkheden zijn. Perspectief laten zien en praktisch denken is mijn kracht. Kun je met de klachten die nu spelen langdurig je werk met plezier blijven doen bijvoorbeeld? Of toch eens denken aan omscholing en een loopbaanswitch. Verbazingwekkend om te zien dat veel werknemers geen keuze voor zichzelf hierin zien. Denken vast te zitten aan een ooit gemaakte beroepskeuze, dat leuke bedrijf en die gezellige collega’s of het vaste dienstverband. "Out of the box" denken is iets wat vaak heel goede oplossingen biedt.

Naast de beperkingen die voortkomen uit medische klachten, zijn dit ook zeker serieus te nemen belemmeringen die een essentiële rol spelen in (externe) re-integratie. Daarnaast juist ook aandacht voor wat er gebeurd is en daarin een bewustwordingsproces op gang brengen. Hoe ga je als werkgever/leidinggevende om met zieke medewerkers en hoe ga je als zieke medewerker om met je werk/baas. Met dialoog, fysieke aanpassingen of taakwijzigingen lukt het vaak wel om medewerkers aan het werk te houden. Helaas zie ik nog te vaak dat wordt gefocust op procedure, om de 6 weken naar de bedrijfsarts / casemanager bijvoorbeeld en dat sluimerende conflictsituaties worden genegeerd.

Naast aandacht voor wat er werkelijk speelt is aandacht voor elkaar belangrijk. Medewerkers willen worden gehoord en werkgevers willen serieus genomen worden en vice versa. Als ik een adviesrapport schrijf, wil ik ook dat de medewerker die het onderwerp is het begrijpt. Tijdens het onderzoeksgesprek besteed ik hier al aandacht aan. Ik probeer toegankelijk en laagdrempelig in mijn communicatie te zijn. Indien dat nodig is bespreek ik na afronding van mijn onderzoek de resultaten met de betrokkenen en kunnen de vervolgstappen voor succesvolle re-integratie concreet besproken worden.