Over ons

Over ons


Na een een loopbaan in de techniek, gevolgd door de uitzendbranche ben ik in 2003 gestart als arbeidsdeskundige. De samenbundeling van jarenlange ervaring op arbeidskundig gebied als vertrekpunt genomen. Primair gericht op de ondersteuning van de werkgever en de werknemer bij ziekte in de twee jaar van de loondoorbetaling. Met aandacht voor een pragmatische aanpak bij re-integratie bij de eigen werkgever, maar snel doorschakelend naar nieuwe mogelijkheden wanneer dat niet meer kan.

Onze arbeidsdeskundigen zijn gewend met ziekte en handicaps om te gaan en werken nauw samen met onder andere de bedrijfsarts, fysiotherapeut, psycholoog, jurist en HR-manager. Zij zijn zich bewust van de (soms tegenstrijdige) belangen. Wij zoeken steeds samenwerking met de arbo professionals in het bedrijf, maar kunnen zonodig ook onze ketenpartners bij u introduceren en gezamenlijk projecten uitvoeren. In ons bijna 10-jarig bestaan hebben we ons weten te ontwikkelen tot specialist op dit werkgebied. Dit heeft geleid tot gestage groei van de organisatie en uitbreiding van ons vakgebied.

Het spreekt voor zich dat naast grondige kennis over organisaties en de arbeidsmarkt, onze arbeidskundigen beschikken over de benodigde deskundigheid op het gebied van wettelijke rechten, plichten, uitkeringen, voorzieningen en (financiële) tegemoetkomingen.