WIA beoordeling

WIA beoordeling


UWV Toetst Re-integratie-inspanningen
Aan de hand van het Re-integratieverslag toetst UWV of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben geleverd. Zo niet, dan kan dat leiden tot sancties.


UWV beoordeelt Re-integratieverslag
UWV bekijkt eerst of het re-integratieverslag compleet is. Ontbreekt er nog iets, dan krijgt de werknemer twee weken om het aan te vullen. Vervolgens toetst UWV aan de hand van het verslag de re-integratie-inspanningen van de werkgever en de werknemer. Dus: of alle afspraken zijn nagekomen en of alle mogelijkheden voor re-integratie zijn onderzocht en benut. Is dit niet het geval, dan kan dat leiden tot een loondoorbetalingplicht voor de werkgever (uitstel van de WIA-uitkering) of korting op de WIA- uitkering voor de werknemer.

UWV behandelt WIA-aanvraag
Na de beoordeling van het Re-integratieverslag neemt UWV de WIA-aanvraag in behandeling. Ook als er sancties zijn opgelegd, wordt de WIA- aanvraag nu behandeld. De werkgever en de werknemer ontvangen bericht over de uitslag van de WIA- aanvraag. Is er een WIA- uitkering toegekend, dan begint die na de 104e ziekteweek (tenzij er bepaalde sancties gelden).

Blijven werken aan reïntegratie
Voor de WIA- aanvraag hebben Arbo-dienst, en de werknemer weergegeven wat de laatste stand van zaken is. Maar het plan van aanpak hoeft natuurlijk nog niet klaar te zijn. Zolang het einddoel van de re-integratie nog niet is bereikt, blijven de werkgever en de werknemer hieraan werken met behulp van het plan van aanpak.