WWZ dossiervorming

WWZ dossiervorming


 Zoals u ongetwijfeld weet is De Wet Werk en Zekerheid  in werking getreden. Er is de afgelopen tijd veel gepubliceerd over de wetswijziging. Nu is de tijd aangebroken dat ondernemers moeten werken volgens de Wwz en de praktijk gaat uitwijzen hoe de Wwz daadwerkelijk uit zal pakken voor zowel u als werkgever, maar ook voor de werknemer.

Vanaf 1 juli 2015 zijn er twee routes voor ontslag. Welke je kiest, hangt af van de reden voor de ontbinding van het arbeidscontract. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid gaat u via het UWV. Ontslag om andere redenen moet via de kantonrechter. Je mag dus niet meer zelf kiezen

Beide procedures zijn niet nodig als je werknemer schriftelijk instemt met het ontslag. Maar let op: hij of zij kan zich nog tot twee weken na de instemming bedenken. Daar hoeft de werknemer geen reden voor aan te geven. Als dit gebeurt, moet je alsnog via het UWV of de kantonrechter ontslag aanvragen.

Niet makkelijker
Maar let op: makkelijk is ontslag niet. Er is een gesloten ontslagstelsel met strikt gehanteerde opzeggingsgronden. Als je een werknemer om een onduidelijke reden wilt ontslaan, is daar simpelweg geen ruimte voor en wordt je aanvraag afgewezen.

Bovendien moet je een goed dossier kunnen overleggen en aantoonbaar aan herplaatsing van uw medewerker hebben gewerkt. Kon de kantonrechter vroeger nog wel eens instemmen met ontslag ‘omdat het gewoon niet meer werkt' en een wat hogere ontslagvergoeding toekennen, nu zal hij het verzoek afwijzen en heeft de werknemer dus een sterkere positie om er meer uit te slepen. Rechters krijgen minder mogelijkheden om maatwerk toe te passen. Je hebt dus een waterdicht  dossier nodig om iemand te kunnen ontslaan.

Daarnaast heeft een werknemer vanaf 1 juli 2015 de mogelijkheid in hoger beroep en zelfs in cassatie te gaan tegen een ontslag dat UWV of de kantonrechter heeft goedgekeurd. Je mag ook in hoger beroep tegen een afgewezen ontslagaanvraag. Maar dit brengt allemaal wel nogal wat juridische kosten met zich mee.

Van der Waal Arbeidkundige diensten kan u helpen met het vormen van een waterdicht dossier, door een verbeteringstraject met de werknemer te voeren.

Onze arbeidsdeskundigen fungeren nl. als een onafhankelijke partij die voor de werkgever samen met de werknemer een verbeteringstraject opzet, wekelijks opvolgt en vastlegt. Gewoonlijk duurt zo’n traject minimaal 3 maanden. Er wordt om de 2,3 weken een verbeteringsgesprek met de werknemer gehouden om de vorderingen te monitoren.

Als blijkt dat na een aantal gesprekken al duidelijk is dat dit traject voor de werknemer geen zin meer heeft, kan een vaststellingsovereenkomst een oplossing bieden.

U heeft geen vervelende gesprekken met uw werknemer en een goed dossier!