IRO

De Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)


Werkzoekenden met een arbeidshandicap weer aan het werk

U de regie, wij de begeleiding!

Vanaf 1 januari 2004 is het mogelijk een IRO ( Individuele Re-integratie Overeenkomst) aan te vragen bij het UWV. Daarmee neemt u zelf de regie in handen van uw toekomstige werkhervatting. Dit doet u door zelf een re-integratiebedrijf te kiezen en met de consulent of arbeidsdeskundige een trajectplan op te stellen. In dat plan wordt beschreven wat uw beperkingen zijn, maar ook uw mogelijkheden. Nauwgezet wordt vastgesteld wat u nodig heeft om opnieuw aan het werk te komen. U de regie, wij de begeleiding!

Dit geldt voor werkzoekenden zonder werkgever met een arbeidshandicap, het hebben van een arbeidsongeschiktheidsuitkering is niet vereist.

Het geldt ook voor werklozen met een WW- uitkering

Kosten voor U: geen. De betaling door het UWV loopt via het Re-integratiebedrijf, ook als andere organisaties daarbij betrokken zijn. Het traject moet zijn gericht op het vinden van werk.

De inhoud wordt door u bepaald, maar kan bestaan uit begeleiding door een arbeidsdeskundige, het maken van een beroepskeuze, manieren om te solliciteren, het op proef gaan werken om te kijken of u het werk aankunt en of het bevalt, het volgen van een scholing als dat de kans op werk vergroot, begeleiding ná het vinden van werk.

Al begeleid door een ander Re-integratiebedrijf? Dit is geen probleem, u kunt zelfs schriftelijk afzien van een nog lopend traject, wanneer u daar niet tevreden over bent kunnen wij u verder van dienst zijn.